Welkom op de site van TICHELWOARK

 

Begin  tachtiger  jaren van de vorige eeuw kwam er een eind aan het  bestaan  van steenfabriek  "de Brekeld"  (Baan & ten Hove) in Rijssen.
Doordat Nederland in een diepe crisis belandde en er een stilval kwam in de bouwprojecten, ontstond er een ongekende terugval in de afname van bouwstenen. Maar ook was het verkrijgen van grondstoffen in de buurt van Rijssen een groot probleem geworden. De leemputten in de buurt van de fabriek en in Enter waren al lang geleden uitgeput geraakt en ook in de Hoch(t) was er geen goede, vette leem meer te verkrijgen. Hierdoor moest de leem elders gehaald worden wat uiteraard een extra hoge kostenpost met zich meebracht. Ook meende de bank in deze zeer moeilijke tijd er goed aan te doen om de geldkraan dicht te draaien, zich niet bekommerend om de gezinnen die hier de dupe van konden worden. Ook eventuele investeerders gaven niet thuis. Door deze samenloop van omstandigheden had deze prachtige fabriek, die enkele jaren ervoor bijna in zijn geheel geautomatiseerd werd, helaas geen bestaansmogelijkheid meer.

Het doel van deze website is om de steenbakkers van Rijssen in herinneringen te houden en te laten zien dat Rijssen niet alleen de jute-, maar ook een zeer productieve baksteenindustrie had.

Dank gaat uit naar de velen die hebben geholpen met het beschikbaar stellen van foto's en/of ander materiaal. Hiervoor is een speciale bedankpagina gemaakt.

Mochten er nog foto's zijn die nog niet op deze site staan, wilt u dit dan aan mij doorgeven zodat deze ook geplaatst kunnen worden?

Ik wens u heel veel lees- en kijkplezier op deze website.

Vriendelijke groet,
Arjan Baan


 

Klik op onderstaande buttons om verder te kijken op deze informatieve website, die herinneringen op kan roepen bij de ouderen, maar ook zeer leerzaam is voor de jeugd.