Verantwoording/copyright/disclaimer

Op deze site rust het AUTEURSRECHT op naam van Arjan Baan, nu Dinant Voortman te Rijssen.
Niets van deze site mag worden gekopieerd of door middel van e-mail worden verzonden, zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze site.

Over deze website:
Deze website is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de historie van steenfabriek “de Brekeld” Baan & ten Hove in Rijssen. De website is ingedeeld in pagina’s over de veldoven, ringoven, tunneloven, de Hoch, leemtreintje, van leem tot steen en diverse foto’s. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. Deze website is in de Nederlandse taal geschreven.
Omdat ik het leuk vindt om mijn kennis en informatie met anderen te delen heb ik e.e.a. op deze website gezet. Hoewel ik tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrek ik expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist of volledig is.
Indien er mensen zijn die bepaalde onderwerpen willen gebruiken, ik denk bijvoorbeeld aan scripties of afstudeeronderwerpen, dan kunnen zij contact met mij opnemen. Ook proberen ik altijd alle vragen die mij bereiken te beantwoorden.


Het is niet toegestaan informatie en/of foto’s op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.
Hoewel ik zo nauwgezet mogelijk mijn kennis en in enkele gevallen die van anderen, in de website heb verwerkt, zullen er mogelijkerwijs hier en daar onjuistheden staan, hetzij door typefouten of vergissingen, hetzij doordat de feiten in de loop der tijd achterhaald zijn. De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.


Ik wens u veel plezier met het lezen van deze website.
Vriendelijke groet,
Dinant Voortman ©www.tichelwoark.nl info@tichelwoark.nl